سخن دبیر علمی عمران و شهرسازی دکتر آرش ثقفی اصل 

   انسان از بدو آفرینش به دنبال سرپناهی برای تامین امنیت و آرامش خود بوده است و در طول تاریخ با سازه های مختلفی آن را مهیا کرده است و به نوعی دانش معماری و مهندسی عمران را یکجا در عمل بکار بسته است. معماری، سبک طراحی و شیوه ساخت و ساز ساختمان‌ها و دیگر سازه‌های فیزیکی است. معماری، هنر و فن طراحی و ساختن بناها جهت پاسخ هماهنگ به نیازهای کارکردی و زیباشناسانه است. در این امر، مهندسی عمران نقش مکمل را دارا بوده و در آبادانی و شکوفایی مجتمع های زیستی بسیار موثر بوده است. بعدها با شکل گیری تمدن و مفهوم شهر است که نیاز به دانشی جهت کنترل توسعه آن احساس می شود که در نتیجه شهرسازی در دو بعد کمی و کیفی زاده می شود. برنامه ریزی شهری مسئولیت امور کمی شهر و طراحی شهری مسئولیت امور کیفی را بر عهده می گیرند.

از سویی، گسترش شهرنشيني، توسعه شهرهاي موجود، ظهور شهرهاي جديد و وقوع تحولات عميق در سيما و کالبد شهرها از جمله مهمترين رويدادهاي قرن اخير محسوب مي­شوند. بر اين اساس و بمنظور هدايت و کنترل تحول مذکور، علوم مرتبط با محیط انسان ساخت از قبیل: معماری، عمران و طراحی شهری مورد توجه قرار گرفتند. در حیطه ساخت بناها، معماری در فرم و مهندسی عمران در عملکرد آن نقش بسزایی دارند و طراحی شهری نیز به عنوان بخش کیفی شهرسازی، وظیفه ارتقای کیفیت فضاهای عمومی شهر را داراست. معماری وسیله واقعی سنجش یک ملت می باشد و از آنجایی که «معماری» یکی از مظاهر بیرونی فرهنگ یک جامعه است نماد مناسبی برای مطالعه «فرهنگ» آن جامعه محسوب می‌شود و هر فرهنگ دارای معماری مختص به خود است. از سوی دیگر، طراحی شهری بخش بسیار مهم و حساسی از هویت شهروندان یک شهر به شمار می‌رود. بدین معنا که چگونه می‌اندیشند. زمانی که این عوامل را کنار یکدیگر قرار می‌دهیم تا ترکیبی از یک شهر را ارائه نماییم، سیمای شهر گویای فرهنگ و نگرش آن جامعه می‌باشد. معیار فرهنگی، سلیقه شخصی، تفکر و امکانات نهادهای اجتماعی در یک کشور تعیین کننده نمای ظاهری شهری و بالطبع طراحی شهری است. طراحی شهری از یک سو باید حداقل خدمات و امکانات شهری را به طور یکسان در اختیار کلیه شهروندان قرار دهد و از سوی دیگر تنوع و امکان انتخاب جایگزین متفاوت را برای گروه‌های مختلف جامعه فراهم سازد.

   در آغاز هزاره سوم، معماري و شهرسازی ايران براي بازيافتن جايگاه ويژه خود راه دشواري پيش رو دارد. زيرا با جامعه اي در حال تحول روبروست که جريان هاي صنعتي شدن، جهاني شدن و شبکه اي شدن را تجربه مي کند. دانش های محیطی نظیر معماری و شهرسازی در چنين موقعيتي نقش موثري در بازتعريف هويت خواهند داشت. بر اساس ضرورت مذکور و با تکیه بر تجارب گذشته، دبیرخانه سومین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی عمران، معماری و طراحی شهری ضمن دعوت از تمامي صاحب نظران، پژوهشگران، دانشجویان و علاقمندان حوزه معماری، عمران و طراحی شهری برای حضور و مشارکت فعال، آمادگی شورای عالی کنفرانس را جهت پذیرش و ارائه آخرين دستاوردهاي علمي و پژوهشی و اجرایی آن عزیزان اعلام می دارد.

 

                                                                                                                                     من ا... توفیق  
                                                                                                                                دکتر آرش ثقفی اصل
                                                                                                                               دبیر علمی  کنفرانس


تاریخ های مهم


ثبت نام و ایجاد پنل کاربری

ورود به سیستم

گالری تصاویر دوره قبل

پوستر کنفرانس