اهداف برگزاری چهارمین کنفرانس 

• چهارمین کنفرانس ملی عمران ، معماری و طراحی شهری، در نظر دارد با معرفي توان علمي و كاربردي براي ارتقا سطح كيفي معماری، سازه و توسعه هاي شهري و همچنين بررسي نيازمندي و ضروت هاي آموزش موارد فوق گام برداشته و با شناسايي نگرش ها، تجربيات نوين و تحليل ابعاد نظري و كاربردي توسعه شهری ، به تحليل ،آموزش و پژوهش آن بپردازد.

• برگزاري جلسات همفكري، بحث و گفتگو با حضور مهندسان مشاور و ارائه تجربيات عملي مرتبط با توسعه شهري

• بنیان گذاری و تداوم گفتمان های بین المللی در زمینه مفاهیم، نظريات و تئوری های مرتبط با محورهای کنفرانس

• زمينه سازي در جهت تشويق و ترغيب كليه ارگان‌ها و افراد فعال و موثر به استفاده از فن آوري هاي نوين در مديريت سيستم شهري

• ايجاد فرصتي مناسب براي تبادل اطلاعات و ارائه دستاوردهاي نوین پژوهشي بين انديشمندان، محققان، صنعتگران، دانشجویان و دست‌اندرکاران در زمينه عمران ، معماری و توسعه شهری.

• ارتقا سطح دانش جامعه مهندسی و عموم در مسائل مرتبط با عمران ، سازه، معماری و توسعه پایدار شهری

• آشنايي و معرفي الگوهاي موفق توسعه شهري در سطح جهان و كشور و بررسي آن ها از ديدگاه‌هاي مختلف

• ایجاد تفاهم و تعامل سازنده بین مدیران شهری و دانشگاهیان در جهت معماری، سازه و توسعه پایدار شهری

• توسعه و ترويج فرهنگ تحقيق و پژوهش در زمینه مباحث کنفرانس

• برقراري ارتباط بيشتر بين نهادهاي علمي و اجرايي در جهت تحقق محورهای کنفرانس

 

2- اهداف جزیی کنفرانس:

• بررسی چالش های رشته های تخصصی عمران ، معماری ، شهرسازی و محیط زیست

• بررسی موانع و راهكارهاي توسعه پايدار در شهرها

• بررسی اندیشه ها و فناوری های نو درقالب محورهای کنفرانس

• بررسی مشکلات ساخت و سازهای شهری بخصوص در بعد معماری

• ترغيب بخش خصوصي به استفاده از فناوري هاي نوين در امر ساخت و ساز شهري 

• بررسی مدل های موجود و جاری در مدیرت اسکان و توسعه شهری

• بررسی مشخصات سازه ومعماری و مختصات کلانشهرها با نگرش حوادث غیر مترقبه

• بررسی و ارائه ی راهکارهای تعامل موثر عمران و معماری بخصوص در بعد توسعه شهری 

• بررسی مسئله ی انرژی و آب و ارائه ی راه حل های مناسب در جهت توسعه شهری و معماری پایدار 

• بررسی نقش مدیریت شهری درتوانمندسازی ، بهینه سازی و ارائه ی مدل های مناسب در توسعه شهر

• شناخت و تبیین شاخصه های هویت بخش معماری بومی کلانشهر ها

• آشنايي دانشجويان با مباحث مرتبط با عمران ، معماری و توسعه شهري

• معرفي فناوريهاي نوين از طريق برپايي نمايشگاه جانبي

• معرفی فناوريهاي نوين موثر در عمران ، معماری و توسعه شهري

• آشنايي با مفاهيم جديد در سازه ، طراحي و برنامه ريزي شهري

• ایجاد بستر مناسب براي انتقال دانش و فناوري هاي جديد به كشور 

• بررسي اثرات متقابل بخش‌هاي مختلف سيستم جامع مديريت شهري برساير بخش‌ها

 

جهت آگاهی از محورها و موضوعات کنفرانس به منو محورهای کنفرانس مراجعه نمایید.


تاریخ های مهم


ثبت نام و ایجاد پنل کاربری

ورود به سیستم

گالری تصاویر دوره قبل

پوستر کنفرانس